© 2018  Klenk Andrea  - MINDEN JOG FENNTARTAVA!

Telefonszám: 06 30 510 7386

E-mail: klenkcoaching@gmail.com

Facebook: klenkcoaching

Adatvédelem, adatkezelési nyilatkozat


Klenk Andrea Coach, mint a klenkcoaching.com honlapjának tulajdonosa kijelentem, hogy Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló (2011. évi CXII.) törvény, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályok (1992. évi LXIII. törvény, 2001. évi CVIII. törvény) rendelkezéseinek megfelelően járok el, minden személyes adatot védek és titkosan kezelek, azokhoz csak magam férhetnek hozzá.

A személyes adataik a felém indított megkeresésekre való reagáláshoz, képzési felkérések teljesítéséhez, a képzések szervezési folyamatainak lebonyolításához szükségesek, azokat harmadik fél részére nem adom ki.

Weboldalam jelen adatvédelmi, adatkezelési nyilatkozatát a látogató tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a klenkcoaching.com személyes adatait - kizárólag  a fent meghatározott felhasználási módon - tárolja és kezelje.


A felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulást bármikor visszavonhatja, továbbá írásban kérheti személyes adatai anonimizálását, módosítását és törlését.

E-mail: andrea@klenkcoaching.com